Blog
Werkgever

Too cool for school: blijf op de hoogte!

Laurens Verbeke
25
Jun
2024
min read

Eindejaarspremie

Er wordt een wettelijk kader gecreëerd waarbinnen leerkrachten een deel van hun loon zullen kunnen omruilen. Ook onderwijspersoneel kan zo vanaf 2025 fiscaal voordelig kiezen voor duurzame mobiliteit en fietsleasing.

In de meeste privésectoren is fietsleasing al jaren één van de populairst extralegale voordelen en sinds een aantal jaar geldt hetzelfde voor ambtenaren van lokale besturen. Het gaat dan om het brutobedrag, vóór belastingen of sociale zekerheid, waardoor leerkrachten die een fiets leasen, er meer aan overhouden dan collega's die met hun nettobedrag zelf een fiets kopen.

Fietsleasing voor het onderwijs

Blijf op de hoogte!

Voorlopig is het nog even afwachten op de exacte instructies over hoe de fietsleasing in de eindejaarspremie verwerkt zal worden.

Joule houdt echter de vinger aan de pols bij het kabinet van Minister Weyts.

Wil je op de hoogte blijven? Laat dan hier je e-mailadres achter en we sturen je updates over fietsleasing voor het onderwijs!

Deel deze post
Laurens Verbeke
25
Jun
2024
min read
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.